WELCOME | FÁILTE

We are delighted to announce that the IRAAL’s 2018 conference will take place in Dublin City University on Saturday 24 November 2018.

 

This year’s conference theme is Applied Linguistics and Language Strategies: Practices and Policies

 

With the publication of Ireland’s long awaited language strategy Languages Connect in December 2017, the Irish government has put forward an action plan for languages other than Irish or English in education, thereby formally recognising them as integral to the economic, social and cultural development of Ireland. In light of this development, as well as international politicized discourses of language learning, this year’s theme reflects upon a new era in language learning and use, and the policies and practices implicated.

 

Foilsíodh an straitéis teanga, Déanann Teangacha Nasc, Straitéis Do Theangacha Iasachta san Oideachas in Éirinn 2017-2026, i mí na Nollag 2017 agus tá Rialtas na hÉireann i ndiaidh plean chun gnímh a chur chun cinn do theangacha nach Béarla ná Gaeilge iad san oideachas; agus tríd seo, tugtar aitheantas oifigiúil do na teangacha seo mar chuid thábhachtach d’fhorbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha na hÉireann.

 

#IRAAL2018